Uživajte u pogodnostima članstva u Materada Centru
 

ČLANSTVO

Članstvom u Materada Centru ostvaruju se brojne pogodnosti u vidu posebnih ponuda, povoljnijih cijena, darivanja, boljeg razumijevanja individualnih želja i potreba članova,  te se doprinosi kreiranju novih i stalnog usavršavanja postojećih programa Centra.

Uvjeti za članstvo:

  • Članom Materada Centra postaje se potpisivanjem pristupnice te izjave o suglasnosti s pravilima Centra
  • Član Materada Centra može postati bilo koja punoljetna osoba sa prebivalištem ili uobičajenim boravištem u RH te je korisnik neke od usluga Materada Centra minimalno jedanput godišnje
  • Članstvo ne obvezuje članove na novčani iznos članarine
  • Članstvo se u svakom trenutku može prekinuti odlukom Člana ili odlukom Centra
  • Centar se obvezuje da će dobivene podatke koristiti isključivo u svrhu bolje komunikacije i dostupnosti informacija između Centra i Člana čiji su podaci u potpunosti zaštićeni
  • Prekidom članstva brišu se i dobivene informacije o Članu

Uživajte u pogodnostima koje članstvo Materada Centra pruža!

Podijelite s prijateljima