Materada Centar – centar koji brine o ljudima!

Materada, centar zdravlja i ljepote osnovan je 1999. godine sa ciljem promoviranja zdravlja i funkcionalnog pristupa ljepoti. Osnovne djelatnosti Centra jesu: fizikalna terapija i rehabilitacija, kozmetologija, te usluge savjetovanja i edukacije.

Vlasnici i voditelji, supružnici Damir Deković, bacc. phisioth. i Sandra Mraović Deković, mag.oec., vlastitim su snagama kreirali Centar u skladu s osobnim uvjerenjima i temeljnim vrijednostima, koje su se ukorijenile u jaku, sada već prepoznatljivu kulturu Centra. Dobar spoj visoke stručnosti fizioterapeuta i jakog poduzetničkog duha ekonomistice, zasigurno je imao veliki utjecaj na stvaranje ovog uspješnog modela poslovanja.

Ljudi – najveća vrijednost

U Materada Centru čvrsto se vjeruje kako su ljudski potencijali najveća vrijednost i pokretači uspješnog poslovanja.
Tim Materada Centra čine fizioterapeuti, kozmetičarke, wellness terapeuti i recepcioneri koji zaista uživaju u onome što rade, vesele se dobrim rezultatima i njeguju temeljne vrijednosti Centra: izvrsnost, transparentnost, poštenje, društveno odgovorno poslovanje, inovativnost i timski rad.

To ukratko znači da se poslovanje Centra temelji na stručnosti i kvaliteti, uslijed stalnog učenja i usavršavanja. Znači i to da se grade otvoreni i povjerljivi odnosi s klijentima, te da se u svakom postupku Tim vodi iskrenim i dobronamjernim načelima. Prilikom donošenja odluka brine se o utjecaju na društvo i okolinu, a stalno praćenje trendova i novih tehnologija rada, kao i „out of box“ razmišljanja osiguravaju održivost poslovanja. Zadnje, ali nikako manje bitno, je timski rad kojeg čine povjerenje, otvorenost, realizacija i međuovisnost svih članova tima, što je od iznimne važnosti za stvaranje i održavanje pozitivne radne atmosfere.

Izrazita usmjerenost klijentu kao i izvrsnost i inovativnost u pružanju usluga rezultiralo je velikim brojem domaćih i inozemnih lojalnih klijenata, zbog kojih Materada Centar sigurnim korakom ide putem daljnjih razvojnih planova. Zadovoljstvo klijenata mjerilo je uspješnosti Centra!

Zdravo društvo u cjelini

U svome radu Centar ne zaboravlja ni na razvoj i važnost doprinosa lokalnoj zajednici kako bi se ostvario cilj višeg reda – zdravo društvo u cjelini. Organizacija posebno brine o najosjetljivijim skupinama te se rado odaziva humanitarnim akcijama, sponzorstvima i različitim oblicima edukacija sa svrhom širenja informacija o zdravom načinu života.

Materada Centar svojim aktivnostima sudjeluje i u razvoju zdravstvenog turizma, koji je jedan od oblika selektivnog turizma čiji je trend rasta itekako vidljiv i posebno važan u periodima pred i post sezone. Zdravstveni turizam u izvrsnoj je korelaciji s ostalim oblicima turizma i daje značajan doprinos razvoju destinacije

Veliku podršku Materada Centar dobiva od svojih sugrađana i institucija, koje su prepoznale ovu priču, a to je svakako dovoljan razlog da se ustraje, te da se daljnjim aktivnostima, u skladu s potrebama i željama klijenata, opravda  dano povjerenje.

Vizija Materada Centra

Materada Centar – ritual zdravog društva!

Vodeći centar zdravlja i ljepote u regiji koji svojim profesionalnim i prepoznatljivim pristupom doprinosi kvaliteti života svojih klijenata te unapređenju struke, kroz odgovorni odnos prema poslovnoj, prirodnoj i društvenoj okolini.

Misija Materada Centra:
  • jačati zdravo društvo promoviranjem i unaprjeđivanjem kvalitete življenja
  • pružati visoko kvalitetne i sigurne usluge u skladu sa zahtjevima i potrebama korisnika
  • težiti izvrsnosti kroz neprestano kreativno poboljšavanje djelotvornosti svojih postupaka i poslovnih procesa
  • kontinuirano osposobljavati, educirati i motivirati zaposlene te osigurati zdravo i sigurno radno okruženje
  • povezivanje sa školskom i medicinskom zajednicom sa svrhom unapređenja struke
  • podizanje razine kvalitete zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj
  • poslovanje temeljeno na održivom razvoju

Podijelite s prijateljima