Funkcionalna aktivnost koja pacijenta u potpunosti zadovoljava
 

PROPRIOCEPTIVNA NEUROMUSKULARNA FACILITACIJA – PNF

Fizioterapijska tehnika kod koje se različitim hvatovima, pozicioniranjem i trodimenzionalnim pokretima na bolnoj strani ili preko drugih dijelova tijela može bezbolno dobiti pokret ili facilitiranje funkcije koje su blokirane edemom, upalom ili gubitkom neurološke funkcije.

PNF metoda bazirana je na tome da svaki čovjek, uključujući i osobe sa neurološkim poteškoćama npr. nakon moždanog udara ili ozljeda leđne moždine, ima neiskorištene psihofizičke mogućnosti.

Pristup je strogo individualan, ovisan o pacijentu, njegovu problemu, njegovim dnevnim aktivnostima i vrstom posla koji obavlja. Pri tome je namjera fizioterapeuta da postigne funkcionalnu aktivnost koja pacijenta u potpunosti zadovoljava.

Podijelite s prijateljima