TIM


U Materada Centru posebna se pozornost posvećuje planiranju razvoja ljudskih potencijala, te privlačenju, usavršavanju i zadržavanju kvalitetnih kadrova. Ljudski potencijali najveća su vrijednost i pokretači poslovanja i svaka ona osoba koja je bila, je i biti će dio ovoga Tima svojom je profesionalnošću i osobnošću doprinijela razvoju Materada Centra.

 

Podijelite s prijateljima